Reinigen en destilleren

In de procesindustrie moeten vaak procesketels, appendages of losse onderdelen worden gereinigd.
Onder reinigen verstaan we het verwijderen van een aanhangend of klevend product aan een productiemiddel Deze verontreiniging wordt mechanisch chemische verwijderd.

Reinigen van procesketels
Na afvullen van het product in de eindverpakking blijft er residu achter in de procesketel. Deze ketel moet uiteraard worden gereinigd.
Afhankelijk van het soort product dat vervaardigd word, dient er met oplosmiddelen, een loogoplossing of met water gereinigd te worden. Het spreekt voor zich dat een procesketel  voor oplosmiddelgedragen product gereinigd wordt met oplosmiddelen en één voor watergedragen product met water en eventueel een detergent. Reinigen met loog is mogelijk voor beide types product.


Grote vaste tanks (capaciteit 5 à 10 ton) moeten ter plaatse gereinigd worden. Meestal is er in het productieproces voor grote stationaire tanks een reinigingscyclus voorzien. Hierbij wordt gebruik gemaakt van roterende sproeikoppen.

Indien in vaste tanks grote hoeveelheden van hetzelfde product (kleur, en samenstelling) worden vervaardigd, is reiniging slechts weinig noodzakelijk (1 à 2 maal per jaar). Dit geldt indien het achtergebleven product na een productieronde geen nadelige invloed heeft op de volgende charge. Een aandroging van het restproduct kan leiden tot velvorming wat verontreiniging geeft.

De kleinere mobiele procesketels (van 200 tot 1000 liter) worden meestal gereinigd in een speciaal hiervoor voorziene machine. In de reinigingsmachine worden in de tank borstels geplaatst, die verbonden zijn met een deksel dat de tank volledig afsluit. Na starten van de reinigingscyclus wordt er oplosmiddel/loog/water in de tank gepompt en beginnen de borstels te draaien. Zo maken ze de wanden en de bodem van de tank schoon.

Er bestaan ook reinigingssystemen die reinigen op basis van hoge druk. Hiertoe wordt het reinigingsmiddel onder hoge druk (50-70 bar is mogelijk) door middel van roterende sproeikoppen tegen de binnenzijde van de ketel  gespoten. Door een juiste keuze van debiet en druk worden de (aangedroogde) verontreinigingen verwijderd. Ook deze systemen worden in gesloten uitvoering op de markt gebracht.

Voor beide systemen bestaan ook uitvoeringen die de binnenzijde en buitenzijde van mobiele procesketels reinigen. Hiertoe wordt de ketel in een wasmachine  geplaatst waarin zich de borstels of sproeikoppen bevinden.

Techema adviseert de wasmachines van DW Renzmann


Destilleren

Techema levert al meer dan 20 jaar destillatie-installaties in een breed toepassingsgebied. De regeneratie installaties werken op basis van het destillatie en condensatie principe en kunnen zowel water als oplosmiddelen maar ook andere vloeistoffen regenereren.
Destillatie units zuiveren vervuilde reinigingsmiddelen waardoor het destillaat (de zuivere fractie) opnieuw ingezet kan worden als reinigingsmiddel. Aangezien de destillatie-unit in veel gevallen een geïntegreerd systeem vormt met de reinigingsmachine treedt geen verlies van materiaal op. Hierdoor wordt een aantoonbare bijdrage geleverd aan het milieu, mede aangezien dit materiaal niet als chemisch afval afgevoerd dient te worden. Ook hoeft dit volume niet in de vorm van nieuw aangekocht materiaal te worden vervangen wat uiteraard ook een fors economisch voordeel betekent. Afhankelijk van de volumestroom resulteert dit in een relatief gunstige terugverdientijd.