Dispergeren

Dispergeren is het verkleinen van vaste stoffen die worden benat door een vloeistof.
Dispergeren mag niet met oplossen (bijvoorbeeld suiker in water) verward worden; een dispersie is een schijnoplossing. Of beter, een mengsel van stoffen dat uit twee of meer fasen bestaat, waarvan één stof, de  disperse fase, zo fijn mogelijk in de continue fase is verdeeld (gedispergeerd) en gedurende zo lang mogelijke tijd zwevende wordt gehouden.
De dispersie wordt stabieler naar mate de deeltje van de disperse fase kleiner zijn, hierdoor  worden hulpstoffen zoals emulgatoren, stabilisatoren, smaak- en kleurstoffen efficiënter gebruikt.
Met behulp van een dispergeermachine, dissolver of homogenisator kan, afhankelijk van de hardheid van de vaste stof, grof gedispergeerd worden tot een bereik van > 5 µm