Techema is gespecialiseerd in natte(vacuüm) techniek

De onderstaande processen hebben zodoende betrekking op slurries, oplossingen en andere samenstellingen van vloeistof en vaste stof.

Malen

Het nat malen (suspenderen)  heeft zich in de loop der tijd steeds verder ontwikkeld. Vroeger werd veel gebruikgemaakt van zogenaamde twee- en driewalsen. Dit apparaat wordt nu alleen nog bij specifieke producties gebruikt, waarbij zeer hoge eisen worden gesteld aan het eindproduct. Een andere machine die in het verleden veel gebruikt werd, is de kogelmolen.
Tegenwoordig wordt in de industrie meestal gebruik gemaakt van zgn. parelmolens die in verschillende types beschikbaar zijn. Parelmolens zijn er in zowel horizontale als verticale uitvoering. De laatste jaren is daar de zgn. dompelmolen (mandjesmolen) bijgekomen. Met de huidige technieken is het mogelijk om te malen tot in het nanobereik.

Filtreren en zeven

Filteren is een methode om grove deeltjes uit een vloeistof met fijnere deeltjes te scheiden
De “zuiverheid” van het eindproduct is zeer belangrijk. Daarom wordt minstens eenmaal gefilterd en/of gezeefd.. Aangezien de bewerkingen vergelijkbaar zijn qua uitvoering worden zij gezamenlijk behandeld
Voor filtratie kan men dan ook zeven lezen.

Meestal wordt het gefabriceerde product tijdens de verschillende stadia van de productie gefilterd om ongewenste deeltjes (agglomeraten, stof, vellen, ...) te verwijderen. De filtratie zorgt voor besparingen door:
- het verminderen van later noodzakelijke corrigerende behandelingen;
- het verminderen van de slijtage.

Filteren bestaat eruit het product, poeder, vloeistof of pasta, door mazen of poriën te voeren door middel van zwaartekracht of een pomp. De filtermedia zijn leverbaar met verschillende diameters van de openingen en door hun chemische samenstelling die afhangt van het te filteren product.