Homogeniseren

Suspensies en emulsies zijn bijzondere vormen van (grof) gedispergeerde systemen.
Een suspensie bestaat uit  onoplosbare vaste deeltjes die in een vloeistof verdeeld worden, het resultaat wordt ook wel ‘’slurry’’ genoemd.
Een emulsie bestaat uit twee vloeistoffen, waarvan één vloeistof als fijne druppeltjes verdeeld (disperse fase) in de andere vloeistof (continue fase) zweeft.
Homogeniseren is de techniek die ten doel heeft de deeltjes waaruit de disperse fase bestaat zo gelijk mogelijk van grootte (massa) te maken. Op deze manier wordt een zo goed mogelijk evenwicht tot stand gebracht in het krachtenspel (van der Waalse krachten) tussen de deeltjes onderling. Het resultaat is een stabielere emulsie of suspensie, die niet na korte tijd al weer uiteen valt in een systeem van twee of meer ongemengde componenten.
Soms is hiervoor een hulpstof (emulgator) nodig. Bijvoorbeeld voor de bereiding van mayonaise waarbij eigeel als emulgator wordt gebruikt om olie en azijn te mengen.