Mengen

Bij mengen  worden ongelijksoortige stoffen in beweging gebracht om ze te vermengen.
Mengen is een intensiever proces dan roeren.


Roeren

Roeren is het in beweging brengen van een vloeibare massa om homogeniteit te houden of te verkrijgen. Ook schijnoplossingen zoals slurries en dispersies kunnen  worden geroerd om sedimentatie tegen te gaan.