Geppert

DoelgroepIBC mixer

Chemische industrie
Biomassa / biovergistings producenten
Voedingsmiddelen industrie
Diervoeder industrie

Product

Oplossing

Voorkomen van sedimentatie in tanks
Inroeren van makkelijk oplosbare stoffen